Kliknite sem, ak je toto vaša tlačová správa!

Argentína, Kolumbia, Namíbia a Peru by nemali mať žiadne cestovné obmedzenia

Tlačová správa
Napísané Dmytro Makarov

Po preskúmaní v rámci odporúčania o postupnom zrušení dočasných obmedzení pre cestovanie do EÚ, ktoré nie je nevyhnutné, Rada aktualizovala zoznam krajín, osobitných administratívnych regiónov a iných subjektov a územných orgánov, pre ktoré by sa mali cestovné obmedzenia zrušiť. Do zoznamu pribudli najmä Argentína, Kolumbia, Namíbia a Peru. 

Nepodstatné cestovanie do EÚ z krajín alebo subjektov, ktoré nie sú uvedené v prílohe I, podlieha dočasnému cestovnému obmedzeniu. Tým nie je dotknutá možnosť členských štátov zrušiť dočasné obmedzenie cestovania do EÚ, ktoré nie je nevyhnutné, pre plne zaočkovaných cestujúcich. 

Ako sa uvádza v odporúčaní Rady, tento zoznam sa bude naďalej každé dva týždne prehodnocovať a podľa okolností aktualizovať. 

Na základe kritérií a podmienok stanovených v odporúčaní by členské štáty mali od 28. októbra 2021 postupne zrušiť cestovné obmedzenia na vonkajších hraniciach pre obyvateľov týchto tretích krajín: 

Argentína (nové) 

Austrália

Bahrajn

Kanada

Čile

Kolumbia (nová) 

Jordán

Kuvajt

Namíbia (nová) 

Nový Zéland

Peru (nové) 

katar

Rwanda

Saudská Arábia

Singapore

Južná Kórea

Ukrajina

Spojené Arabské Emiráty

Uruguaj

Čína, s výhradou potvrdenia vzájomnosti 

Postupne by sa mali zrušiť aj cestovné obmedzenia pre špeciálne administratívne oblasti Čína Hongkong a Macao. 

V kategórii subjektov a územných orgánov, ktoré nie sú uznané ako štáty aspoň jedným členským štátom, by sa mali postupne zrušiť aj cestovné obmedzenia pre Taiwan. 

Obyvatelia Andorry, Monaka, San Marína a Vatikánu by sa na účely tohto odporúčania mali považovať za rezidentov EÚ. 

Kritériá na určenie tretích krajín, pre ktoré by sa malo súčasné cestovné obmedzenie zrušiť, boli aktualizované 20. mája 2021. Zahŕňajú epidemiologickú situáciu a celkovú reakciu na COVID-19, ako aj spoľahlivosť dostupných informácií a zdrojov údajov. Reciprocita by sa mala brať do úvahy aj prípad od prípadu. 

Na tomto odporúčaní sa zúčastňujú aj krajiny pridružené k Schengenu (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko).

Tlač priateľské, PDF a e-mail

O autorovi

Dmytro Makarov

Pridať komentár