Správy o asociáciách Aktuálne európske správy Aktuálne medzinárodné správy Najnovšie cestovateľské správy redakčný Vládne správy Novinky prestavba Španielska najnovšia správa cestovný ruch teraz trendy USA najnovšie správy

Prečo by sa voľby do UNWTO mali stať naliehavým záujmom OSN a hláv štátov?

Tlač priateľské, PDF a e-mail

Nech to nie je cestovný ruch, ktorý prinesie prevrat do systému OSN!
Cestovný ruch je ústredným prvkom tohto obrazu z dvoch dôvodov.

Tlač priateľské, PDF a e-mail

Coup de grâce systému OSN

  • Pandémia oslabila systém Organizácie Spojených národov, čo uprednostňuje vznik politík, ak nie výlučne, orientovaných na národ.
  • Svetová obchodná organizácia, ktorá čelí požiadavke Indie a Juhoafrickej republiky na liberalizáciu výroby vakcín, s tým nedokázala napriek drvivej podpore väčšiny svojich členov kvôli konsenzuálnemu prístupu nič urobiť.
  • Svetová zdravotnícka organizácia sa stala terčom kritiky a útokov, ktorých korene možno hľadať vo vnútropolitických problémoch niektorých jej členov.

Výzvy na masové očkovanie v krajinách s nízkymi príjmami padli do úzadia. Údaj naznačujúci, že päť alebo desať krajín zaočkovalo 75 alebo 80 % svojej populácie, zostáva niekoľko mesiacov stabilné, napriek tomu, že ho generálny tajomník často odvoláva ako neprijateľný.

Dnes sa toto číslo zmenilo, aj kvôli pokroku v niektorých krajinách s vysokým počtom obyvateľov, ale situácia v Afrike zostáva veľmi znepokojujúca, ako nedávno pripomenul riaditeľ organizácie pre Afriku.

Výzvy generálneho tajomníka OSN nedopadli o nič lepšie.

Na druhej strane boli zaznamenané deklarácie skupín najbohatších a/alebo najpriemyselnejších krajín na ich pravidelných stretnutiach, ktoré len zarytý optimista môže hodnotiť ako pozorné k problémom relatívne menej rozvinutých krajín.

Pokiaľ ide o pandémiu, pravdepodobne to podporilo vznik nových variantov vírusu.

Veľmi obmedzený výsledok COP26 je ďalším náznakom nepriaznivého momentu pre medzinárodné spolužitie.

Na posilnenie medzinárodných vzťahov však existuje veľa geopolitických dôvodov. Zahŕňajú obchod, migráciu, regionálnu stabilitu a svetovú ekonomiku, ktorú pandémia zasiahla, aj keď geograficky a sektorovo nerovnomerne.

Cestovný ruch je ústredným prvkom tohto obrazu z dvoch dôvodov.

Prvým je jeho príspevok k svetovému HNP. Pred pandémiou to bolo okolo 10 %, teraz sa to znížilo na 5 %, s nepriamymi dopadmi na spotrebu a terciárny sektor. Jeho obnova je súčasťou hospodárskych programov všetkých krajín, no pre niektoré krajiny je to absolútne nevyhnutné, keďže ich ekonomiky sú takmer mono-závislé, pričom príspevok k ich HNP dosahuje až 30 %.

Preto je kľúčové, aby ich svetová organizácia bola silná a citlivá na rôzne problémy, ktoré toto odvetvie predstavuje v závislosti od charakteristík krajín. Je ľahké navrhnúť krajinám ako Rusko či USA, či dokonca veľkým európskym turistickým destináciám, aby podporili domáci cestovný ruch, no bolo by smiešne myslieť si, že takéto opatrenie by mohlo slúžiť krajinám ako Seychely, Svätá Lucia, resp. Fidži.

Ale v tomto čase môže byť cestovný ruch dôležitým faktorom pre stabilitu systému Organizácie Spojených národov aj kvôli situácii – nadchádzajúcemu Valnému zhromaždeniu UNWTO, Svetovej organizácie cestovného ruchu.

Na jej programe je menovanie generálneho tajomníka na najbližšie štyri roky.

V kontroverznej Výkonnej rade dvaja predchádzajúci generálni tajomníci tvrdili, že boli zmanipulovaní, aby eliminovali konkurenciu v kampani.

Návrh Výkonnej rady na opätovné vymenovanie Zuraba Pololikashviliho musia ratifikovať 2/3 členských štátov zúčastňujúcich sa na Generálnej konferencii.

Táto požiadavka vyplýva z pravidla ustanoveného v roku 1978 v Buenos Aires, ktoré stanovuje dve podmienky pre voľbu generálneho tajomníka kvalifikovanou väčšinou a tajným hlasovaním.

Tieto dve pravidlá sú kontextové. Ak je jeden spochybnený, nie je dôvod si myslieť, že ten druhý má vyššiu hodnosť a nemožno ho vypočúvať.

To naznačuje ich obranu a rešpektovanie ako záruku úhľadnosti najdôležitejších aktivít pre organizáciu OSN. Podprahová propaganda však na webovej stránke organizácie prezentovala voľby ako obyčajnú ratifikáciu a pri zvolaní ďalšej konferencie bolo pripomenuté, že by bolo tradíciou neuchýliť sa k tajnému hlasovaniu, pokiaľ sa krajina nevystaví požiadať o to.

Taktiež nevyhražujúci sa výhražný tón, s ktorým je opísaná situácia nedostatočnej kontroly organizácie v prípade neratifikácie, môže v nie naivnom čitateľovi zanechať určitú zmätok.

Nie je skôr pre tých, ktorí sa chcú odchýliť od existujúceho pravidla, prevziať zodpovednosť a dať najavo svoju tvár žiadosťou o aklamáciu? 

To by si vyžadovalo dostupného predsedu konferencie, takže pre Sekretariát bolo jednoduchšie spomenúť si na tradíciu, zabúdajúc na to, že tam bol aj nejaký hmlistý aspekt stiahnutia kandidatúr, ktorý tomu, kto píše, bývalý úradník UNESCO pripomenul, že je to tiež hmlisté stiahnutie jedinej latinskoamerickej kandidatúry vo voľbách do UNESCO v roku 2017.

Debata výboru pre advokáciu WTN

Kandidatúra odporúčaná Výkonnou radou bola dnes predmetom diskusie organizovanej Výborom pre obhajobu Svetovej siete cestovného ruchu (WTN), ktorej som sa zúčastnil.

Išlo o veľmi vyváženú diskusiu, v ktorej prevládala potreba voľby generálneho tajomníka UNWTO zabezpečiť transparentnosť a vernosť zásadám, ktoré zaväzujú všetkých štátnych zamestnancov OSN.

To by si malo vyžadovať objasnenie znepokojujúcich záverečných vyhlásení (položky 48 – 50) výročnej správy pracovníka pre etiku, prílohy 1 k správe o ľudských zdrojoch, a toho, ako prebiehala legitímna volebná kampaň odporúčaného kandidáta, čomu možno venovať pozornosť. upozornil na možnú zaujatosť v programe svojich oficiálnych návštev, najmä počas roku 2019, čo je otázka, na ktorú budú členské krajiny, na ktoré UNWTO zabudla, pravdepodobne citlivé.

Jedným z problémov, ktoré môžu ovplyvniť výsledky hlasovania, je rozhodnúť (bolo to v jeho právomoci?), že po vyhlásení Maroka, že nebude môcť usporiadať konferenciu z dôvodu pandémie (minimálne v Marakéši, stojí za to objasniť) , to isté by sa konalo v Madride, ignorujúc ponuku Kene, ktorá z organizačného hľadiska nerobila problémy a z epidémie je v oveľa lepšom stave ako Madrid.

Sú takí, ktorí si myslia, že to zvýhodňuje odporúčaného kandidáta, ale nebolo by to tak, ak by boli splnené dve podmienky, jedna z kompetencií Generálnej konferencie: akceptovať, že neverejné zasadnutie, na ktorom sa volí generálny tajomník, môže byť hybridné, face-to-face – virtuálne, zaručujúce tajnosť hlasovania a ostatné kompetencie členských krajín.

Kontroverzné voľby by mohli nielen zničiť UNWTO, ale tiež priniesť prevrat z milosti systému OSN.

Toto nie je vecou ministrov cestovného ruchu a ešte menej veľvyslancov krajín zastúpených v Madride, ale tých, ktorí majú výkonnú moc.

Tlač priateľské, PDF a e-mail

O autorovi

Galileo husle

Pridať komentár