Etické normy
trvnl1

Etické normy

Spoločnosť TravelNewsGroup sa hlási k najvyšším etickým štandardom.

Spravodlivosť a presnosť, integrita patria medzi naše základné hodnoty.

Všetci autori / redaktori eTN sú všetci zodpovední za etické štandardy. Každý zamestnanec, ktorý si je vedomý toho, že sa niektorý zamestnanec dopustil etického porušenia, by mal na túto skutočnosť okamžite upozorniť redaktora.

Spravodlivosť, presnosť a opravy

Skupina TravelNewsGroup sa snaží pracovať spravodlivo, presne a nezávisle.

Kedykoľvek je to možné, hľadáme protichodné názory a priania reagovať od tých, ktorých správanie je v spravodajských správach spochybňované.

Aj keď je našou zodpovednosťou presne nahlásiť správy, ktoré poznáme, a čo najskôr po ich zverejnení by sme mali aktualizovať, čo sa dá, z opačnej strany alebo z viacerých prostredí. Ak sa nedá dosiahnuť na opačnú stranu, mali by sme to povedať. Mali by sme tiež podporovať ducha spravodlivosti v tóne nášho spravodajstva. Od protistrany by sa nemuselo nevyhnutne očakávať, že okamžite poskytne dôkladné a premyslené reakcie na zložité problémy. Vypracované príbehy musia naznačovať, že budú aj naďalej aktualizované textom „Budúce ďalšie“ alebo podobnými frázami.

Musíme sa usilovať o vytvorenie rovnováhy v celom našom pokrytí s pocitom bezprostrednosti.

Všetky chyby sa bezodkladne potvrdia priamym spôsobom, nikdy sa nebudú skrývať alebo glosovať v následnom príbehu. Iba za výnimočných okolností a so súhlasom výkonného redaktora je možné pokúsiť sa o odstránenie chybného obsahu (alebo neúmyselného zverejnenia) z webu. Ak sa chyby dejú online, mali by sme ich opraviť a uviesť, že príbeh bol aktualizovaný, aby sme chybu opravili alebo objasnili jeho podstatu. Vždy uznáme svoje chyby a transparentným spôsobom nastavíme rekord.

Pri posudzovaní žiadostí o odstránenie presných informácií z našich verejných archívov by sme nemali brať do úvahy iba záujem osoby na potlačení obsahu, ale aj záujem verejnosti o poznanie týchto informácií. Rozhodnutím sa budú riadiť okolnosti, ktoré musia byť schválené výkonným redaktorom. Našou zásadou je neodstraňovať zverejnený obsah z našich archívov. Chceme však, aby boli archívy presné, úplné a aktuálne, a preto budeme podľa potreby aktualizovať a opravovať archivovaný obsah vrátane nadpisov.

Mali by sa objasniť prípady, keď príbeh, fotografia, video, titulky, úvodník atď. Vytvárajú falošný dojem zo skutočnosti.

Ak je otázka, či je nutná oprava, objasnenie alebo odstránenie príbehu alebo fotografie, záležitosť oznámte redaktorovi.

Reportéri alebo fotografi by sa mali identifikovať pri spravodajských zdrojoch. V ojedinelých prípadoch, keď okolnosti naznačujú, že sa nemôžeme identifikovať, je potrebné konzultovať so súhlasom výkonného redaktora alebo vhodného staršieho redaktora.

Novinári nesmú plagovať, či už je to veľkoobchodným zdvíhaním písania niekoho iného, ​​alebo zverejnením tlačovej správy ako novinky bez uvedenia zdroja. Novinári SCNG sú zodpovední za ich výskum, rovnako ako za ich podávanie správ. Neúmyselné zverejnenie iného diela neospravedlňuje plagiát. Plagiátorstvo bude mať za následok vážne disciplinárne konanie a môže zahŕňať ukončenie.

Aj keď sa od novinárov očakáva agresívne spravodajstvo, nesmú počas zasahovania zasahovať do civilných orgánov. Novinár by za žiadnych okolností nemal porušovať zákon. Očakáva sa, že novinári, ktorí sa budú cítiť nezákonne obmedzovaní pri výkone svojej práce, zostanú pokojní a profesionálni a okamžite ohlásia situáciu hodnotiacemu redaktorovi.

Všeobecne by sme sa mali vyhnúť používaniu nemenovaných zdrojov v príbehoch. Informácie nepomenovaným zdrojom pripíšeme, iba ak to bude opodstatnené, a nebude možné ich získať iným spôsobom.

Ak sa rozhodneme spoliehať na nemenované zdroje, vyhneme sa tomu, aby neboli jediným základom každého príbehu. Nedovolíme, aby nemenované zdroje uskutočňovali osobné útoky. Nemenovaný zdroj by sme mali opísať čo najpodrobnejšie, aby sme naznačili jeho dôveryhodnosť. Mali by sme čitateľom oznámiť dôvod, prečo zdroj požadoval alebo dostal anonymitu.

Účty na sociálnych sieťach by mali byť zreteľne označené menom spravodajskej organizácie, a to buď na miestnej úrovni, alebo na Southern California News Group.

Pri získavaní noviniek prostredníctvom sociálnych médií musí byť pôvodný príspevok získaný zo zdroja a novinár musí jasne povedať, či sú alebo nie sú na mieste udalosti. Ak sa nenachádzajú na mieste udalosti, musia jasne a opakovane získavať informácie, ktoré o udalosti dostávajú.

Citáty by mali byť vždy presnými slovami, ktoré niekto povedal, s výnimkou drobných opráv v gramatike a syntaxi. Zátvorky v úvodzovkách nie sú takmer nikdy vhodné a dá sa im takmer vždy vyhnúť. Mali by ste sa tiež vyhnúť elipsám.

Byliny, dateliny a úverové linky by mali čitateľom presne sprostredkovať zdroj podávania správ. Všetky príbehy vrátane stručných správ by mali mať vedľajší riadok a kontaktné informácie na autora, aby čitatelia vedeli, na koho sa majú obrátiť v prípade chyby alebo problému.

Vizuálni novinári a tí, ktorí riadia produkciu vizuálnych správ, zodpovedajú za dodržiavanie nasledujúcich štandardov v ich každodennej práci:

Snažte sa vytvárať obrázky, ktoré hlásia pravdivo, čestne a objektívne. Odolajte tomu, aby vás manipulovali možnosti usporiadaných fotografií.

Reprodukcia obrázkov z tlačených a online publikácií je niekedy prijateľná, ak je zahrnutý kontext vytlačenej stránky alebo obrazovky a príbeh sa týka obrazu a jeho použitia v uvedenej publikácii. Vyžaduje sa diskusia a súhlas redaktora.

Pred priamym prenosom bude vyvinuté všetko úsilie, aby sme poznali a dodržiavali pravidlá videa v mieste, ktoré pokrývame. Ak sú pravidlá pre video neprístupné, mala by sa viesť diskusia o tom, ako postupovať pri pokrytí.

Otázky? Kontaktujte prosím nášho CEO-vydavateľa / kliknite sem