Kategória - Prístupné cestovanie

Medzinárodné správy a informácie pre ľudí so zdravotným postihnutím, ako sú nepočujúci cestujúci, nevidiaci návštevníci.

Kliknite tu poskytovať správy o prístupnom cestovnom ruchu.