Kategória - Chorvátske cestovné správy

Chorvátsko, oficiálne Chorvátska republika, je krajinou na križovatke strednej a juhovýchodnej Európy, na pobreží Jadranského mora. Na severozápade hraničí so Slovinskom, na severovýchode s Maďarskom, na východe so Srbskom, s Bosnou a Hercegovinou a na juhovýchode s Čiernou Horou, ktoré majú spoločné námorné hranice s Talianskom.