Zásady ochrany osobných údajov eTN

eTurboNewsSpoločnosť Inc, (eTN), zverejňuje tieto zásady ochrany súkromia na internete, aby vás informovala o našich postupoch týkajúcich sa zhromažďovania a používania informácií, ktoré nám poskytujete prostredníctvom interakcií s touto webovou stránkou a ostatnými webmi pridruženými k eTN. Tieto zásady sa nevzťahujú na informácie zhromaždené inými metódami alebo kontrolované inými dohodami.

Ako zhromažďujeme informácie

eTN zhromažďuje osobné informácie rôznymi spôsobmi, vrátane prípadov, keď sa zaregistrujete v eTN na tejto webovej stránke, keď si predplatíte služby eTN prostredníctvom tejto webovej stránky, keď používate produkty alebo služby eTN prostredníctvom tejto webovej stránky, keď navštívite webové stránky eTN alebo webové stránky určitých partnerov eTN, a keď sa zúčastňujete internetových propagačných akcií alebo stávok sponzorovaných alebo spravovaných prostredníctvom eTN.

Registrácia užívateľa

Keď sa zaregistrujete na našom webe, požadujeme a zhromažďujeme informácie, ako je vaše meno, e-mailová adresa, PSČ a odvetvie. Pri niektorých produktoch a službách môžeme tiež požiadať o vašu adresu a informácie o vás alebo aktívach alebo príjmoch vašej firmy. Len čo sa zaregistrujete v eTN a prihlásite sa do našich služieb, nie ste pre nás anonymní.

e-písmená

Používatelia si môžu zvoliť účasť na rôznych e-listoch eTN (e-mailové služby), od denných správ až po horúce špeciálne ponuky. eTN zhromažďuje osobné informácie v súvislosti s registráciou a používaním týchto služieb.

Súťaže

Používatelia sa môžu rozhodnúť zúčastniť sa na propagačných akciách alebo propagačných súťažiach, ktoré eTN z času na čas koná v mene svojich klientov. eTN zhromažďuje osobné informácie v súvislosti s registráciou používateľov a účasťou na takýchto propagačných akciách.

Vzdelávacie programy a semináre

Používatelia sa môžu rozhodnúť zúčastniť sa na vzdelávacích programoch a seminároch, ktoré eTN z času na čas uskutoční. eTN zhromažďuje osobné informácie v súvislosti s registráciou používateľov a účasťou na týchto programoch.

cookies

„Súbory cookie“ sú malé informácie, ktoré váš prehliadač ukladá na pevný disk vášho počítača. eTN alebo jej inzerenti môžu poslať súbor cookie do vášho počítača prostredníctvom vášho prehľadávača. eTN používa súbory cookie na sledovanie požiadaviek na stránku a trvania návštevy každého používateľa a používanie súborov cookie nám umožňuje poskytnúť prehľadávaču používateľa informácie prispôsobené preferenciám a potrebám návštevníka a tiež zjednodušiť návštevy používateľa na našom webe. Zmenou nastavení prehliadača môžete zvoliť, či chcete prijímať súbory cookie. Môžete resetovať svoj prehliadač tak, aby odmietal všetky cookies, alebo povoliť vášmu prehliadaču, aby vám ukázal, kedy sa cookie posiela. Ak sa rozhodnete neprijať súbory cookie, vaše skúsenosti s našimi webovými stránkami a inými webovými stránkami sa môžu znížiť a niektoré funkcie nemusia fungovať podľa očakávaní.

Adresy IP

eTN automaticky prijíma a zaznamenáva informácie o protokoloch nášho servera z vášho prehľadávača, vrátane vašej IP adresy, informácií o súboroch cookie eTN a webovej stránky, ktorú požadujete. eTN používa tieto informácie na diagnostiku problémov s našimi servermi, na správu systému a na celkové preskúmanie prenosu na našich webových stránkach. Informácie môžu byť zhromažďované a používané na vylepšenie obsahu našich webových stránok a na prispôsobenie obsahu a / alebo rozloženia pre každého používateľa.

Nákupy

Ak kupujete niečo z webovej stránky eTN, potrebujeme poznať osobné identifikačné údaje, ako je vaše meno, e-mailová adresa, poštová adresa, číslo kreditnej karty a dátum vypršania platnosti. To nám umožňuje spracovať a splniť vašu objednávku a informovať vás o stave vašej objednávky. Tieto informácie môže eTN použiť aj na upozornenie na súvisiace produkty a služby. Informácie o kreditnej karte nebudú bez vášho výslovného súhlasu zdieľané ani predávané tretím stranám bez pridruženého účelu, s výnimkou prípadov nevyhnutných na spracovanie transakcie.

použitie informácií

Ak sa rozhodnete poskytnúť nám osobné informácie, použijeme ich predovšetkým na dodanie služby, ktorú ste požadovali. eTN môže používať osobné informácie rôznymi spôsobmi, vrátane nasledujúcich:

o eTN môže používať osobné informácie zhromaždené prostredníctvom svojich webových stránok na zasielanie cielených e-mailových propagácií v mene svojich inzerentov a priemyselných partnerov.

o eTN môže kombinovať informácie o vás, ktoré máme, s informáciami, ktoré získame od obchodných partnerov alebo iných spoločností, aby sme lepšie dodávali produkty a služby, ktoré by vás mohli zaujímať a prinášať úžitok.

o eTN môže používať osobné údaje na kontaktovanie používateľov ohľadom obnovenia predplatného služieb a produktov eTN.

o eTN môže používať osobné identifikačné údaje na zasielanie oznámení o produktoch a službách eTN alebo našich partnerov takým spôsobom, ako je e-mail alebo poštová zásielka.

o Ak poskytnete finančné informácie, použijeme ich predovšetkým na overenie vášho kreditu a na inkasovanie platieb za vaše nákupy, objednávky, predplatné atď.

o eTN môže online registrujúcim posielať oznámenia o výrobkoch alebo e-listy zo zvláštnych vydaní.

o Ak sa zúčastňujete vzdelávacieho programu, seminára alebo iného časovo citlivého programu eTN, môžeme vás kontaktovať, aby sme vám pripomenuli blížiace sa termíny alebo ďalšie informácie týkajúce sa týchto programov.

o eTN príležitostne uskutočňuje prieskumy predplatiteľov alebo používateľov s cieľom lepšie zamerať náš obsah na naše publikum. Zhromaždené zhromaždené informácie sú niekedy zdieľané s našimi inzerentmi, konkrétne konkrétne informácie však nebudeme zdieľať s treťou stranou.

o eTN prevádzkuje niekoľko webových stránok s obsahom a službami súvisiacimi s cestovaním. eTN môže interne zdieľať osobné informácie zhromaždené od používateľov svojich webových stránok na týchto webových stránkach, aby lepšie slúžila svojim používateľom.

eTN má množstvo produktov a služieb, a teda aj množstvo e-mailových a propagačných zoznamov. V snahe umožniť používateľom prispôsobiť ich účasť na službách a propagačných akciách eTN poskytuje eTN používateľom možnosť vybrať si konkrétne zoznamy alebo produkty, ktoré sú predmetom záujmu, a možnosti zrušenia sú špecifické pre daný produkt a použitie / zoznam. Všetky e-mailové propagačné akcie odosielané z eTN poskytujú v dolnej časti e-mailu odkaz na deaktiváciu, podľa ktorého sa môžu používatelia odhlásiť z poskytovania konkrétnych produktov a propagačných akcií. Ak dostanete jeden z týchto e-mailov a chcete zrušiť ich odber, postupujte podľa pokynov uvedených v každom e-maile alebo kontakte [chránené e-mailom]

Informácie o zákazníkoch môžeme z času na čas použiť na nové, neočakávané použitia, ktoré predtým neboli zverejnené v našich zásadách ochrany osobných údajov. Ak sa naše informačné postupy niekedy v budúcnosti zmenia, zmeny politiky zverejníme na našej webovej stránke.

Zdieľanie informácií zhromaždených s tretími stranami

Všeobecne platí, že eTN neprenajíma, nepredáva ani nezdieľa osobné informácie o vás s inými ľuďmi alebo spoločnosťami, ktoré nie sú združenými v spoločnosti, s výnimkou poskytovania vami požadovaných produktov alebo služieb, ak na to máme váš súhlas, alebo za nasledujúcich okolností:

o Môžeme poskytnúť osobné informácie o našich používateľoch dôveryhodným partnerom a predajcom, ktorí pracujú v mene alebo s eTN na základe dôvernosti a podobných dohôd zakazujúcich ďalšie použitie týchto informácií týmito stranami. Tieto spoločnosti môžu použiť vaše osobné informácie, aby pomohli eTN s vami komunikovať o ponukách od eTN a našich marketingových partnerov. Tieto spoločnosti však nemajú žiadne nezávislé právo na použitie alebo zdieľanie týchto informácií.

o Keď sa zaregistrujete do vzdelávacieho programu, súťaže alebo inej propagácie, ktorá je sponzorovaná treťou stranou, tretej strane budú poskytnuté osobné identifikačné údaje, pokiaľ nebude v súvislosti s propagáciou zverejnené inak.

o eTN môže z času na čas zdieľať osobné informácie, ako sú e-mailové adresy, s dôveryhodnými tretími stranami, ktoré dodávajú obsah, ktorý by mohol byť pre používateľa zaujímavý a na ktorý sa vzťahuje tretia strana.

o Osobné údaje môžeme zdieľať, ak máme v dobrej viere presvedčenie, že takéto kroky sú potrebné na splnenie súdneho konania, súdneho príkazu alebo právneho procesu doručeného na eTN, alebo na stanovenie alebo výkon našich zákonných práv alebo na obranu proti právnym nárokom.

o Takéto informácie môžeme zdieľať, ak máme v dobrej viere presvedčenie, že je to nevyhnutné na vyšetrovanie (alebo pomoc pri vyšetrovaní), prevenciu alebo prijatie opatrení týkajúcich sa nezákonných činností, podozrenia z podvodu, situácií potenciálnych ohrození fyzickej bezpečnosti. akejkoľvek osoby, porušenia podmienok používania eTN alebo inak vyžadovaných zákonom.

o Ak je eTN získané alebo zlúčené s inou spoločnosťou, prenesieme informácie o vás tejto inej spoločnosti v súvislosti s akvizíciou alebo zlúčením.

Diskusné skupiny

Na niektorých našich webových stránkach sú pre našich používateľov k dispozícii e-mailové diskusné skupiny. Účastníci by si mali uvedomiť, že informácie zverejnené v týchto diskusných zoznamoch sú prístupné všetkým členom a stávajú sa tak verejnými informáciami. Pri rozhodovaní o zverejnení akýchkoľvek osobných údajov v takýchto diskusných skupinách vám odporúčame postupovať opatrne.

zabezpečenia

Táto webová stránka prijíma komerčne prijateľné preventívne opatrenia na ochranu vašich osobných údajov. Keď prenášame a prijímame určité typy citlivých informácií, ako sú informácie o kreditných kartách a platbách, presmerujeme používateľov na štandardné šifrované servery SSL (Secure Socket Layer). Vďaka tomu sa citlivé údaje, ktoré odošlete na našu webovú stránku, ako napríklad údaje o kreditných kartách a platbách, prenášajú bezpečne cez internet.

vylúčenie zodpovednosti

eTN nie je zodpovedná za akékoľvek porušenie bezpečnosti alebo za konanie akýchkoľvek tretích strán, ktoré dostanú informácie. eTN tiež odkazuje na rôzne ďalšie stránky a obsahuje reklamy tretích strán. Nie sme zodpovední za ich zásady ochrany osobných údajov ani za to, ako zaobchádzajú s informáciami o svojich používateľoch.

O ochrane osobných údajov detí

Táto webová stránka eTN nie je určená na použitie deťmi a eTN vedome nezbiera informácie od detí. Na prístup alebo na použitie tejto stránky musíte mať 18 rokov.

Aktualizujte / zmeňte svoje údaje

Ak chcete aktualizovať svoju e-mailovú adresu alebo zmeniť svoje predvoľby e-mailu, kontaktujte  [chránené e-mailom]

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

eTN si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia doplniť, zmeniť, aktualizovať alebo upraviť tieto zásady ochrany osobných údajov, a to jednoduchým zverejnením takejto zmeny, aktualizácie alebo úpravy na webových stránkach. Každá takáto zmena, aktualizácia alebo úprava bude účinná okamžite po umiestnení na webovú stránku. Používatelia budú informovaní o zmenách v týchto zásadách ochrany osobných údajov prostredníctvom odkazu „aktualizované od“ na webovej stránke eTN.

Čo iné by som mal vedieť o svojom súkromí, keď som online?

Webové stránky eTN obsahujú veľa hypertextových odkazov na iné webové stránky. Webová stránka eTN obsahuje aj reklamy tretích strán. eTN nezodpovedá za postupy ochrany súkromia ani za obsah takýchto webových stránok alebo inzerentov tretích strán. eTN nezdieľa žiadne jednotlivé osobné informácie, ktoré poskytujete eTN, s webovými stránkami, na ktoré eTN odkazuje, s výnimkou prípadov uvedených inde v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov, hoci eTN môže s takýmito webovými stránkami zdieľať súhrnné údaje (napríklad koľko ľudí používa našu stránku).

Ohľadom pravidiel ich ochrany súkromia sa obráťte na tieto webové stránky. Keď eTN vloží obsah tretej strany na jednu zo svojich webových stránok eTN, vyvinie primerané úsilie, aby našim používateľom poradila, že opustili web prevádzkovaný prostredníctvom eTN a vstupujú na web kontrolovaný tretími stranami. Zákazníci / používatelia by si mali prečítať a pochopiť všetky pravidlá ochrany osobných údajov zaznamenané na všetkých webových stránkach tretích strán.

Nezabudnite, že kedykoľvek dobrovoľne zverejníte svoje osobné údaje online - napríklad prostredníctvom e-mailu, diskusných zoznamov alebo kdekoľvek inde -, tieto informácie môžu zhromažďovať a používať iní. Stručne povedané, ak zverejníte osobné informácie online, ktoré sú prístupné verejnosti, môžete na oplátku dostávať nevyžiadané správy od iných strán.

V konečnom dôsledku nesiete výhradnú zodpovednosť za zachovanie tajomstva svojich osobných údajov. Buďte opatrní a zodpovední, kedykoľvek ste online.

Vaše práva na ochranu osobných údajov v Kalifornii

Podľa ustanovení kalifornského zákona je obyvateľ Kalifornie, ktorý poskytol osobné informácie podniku, s ktorým nadviazal obchodný vzťah na osobné, rodinné alebo domáce účely („zákazník Kalifornie“), oprávnený požadovať informácie o tom, či Spoločnosť sprístupnila osobné informácie tretím stranám na účely priameho marketingu tretích strán. Zákon alternatívne stanovuje, že ak má spoločnosť zásady ochrany osobných údajov, ktoré poskytujú možnosť opt-out alebo opt-in použitia vašich osobných údajov tretími stranami na marketingové účely, spoločnosť vám môže namiesto toho poskytnúť informácie o tom, ako postupovať vaše možnosti výberu zverejnenia.

Pretože je táto stránka určená na použitie medzi podnikmi, toto ustanovenie kalifornského práva sa vo väčšine prípadov nebude vzťahovať na zhromaždené informácie.

Pokiaľ obyvateľ Kalifornie, ktorý používa túto stránku na osobné, rodinné alebo domáce účely, vyhľadáva informácie, na ktoré sa vzťahuje zákon, táto stránka spĺňa podmienky alternatívnej možnosti. Ako je uvedené v našich Pravidlách ochrany osobných údajov, používatelia stránok sa môžu odhlásiť alebo prihlásiť do používania vašich osobných údajov tretími stranami. Preto nie sme povinní udržiavať alebo zverejňovať zoznam tretích strán, ktoré dostali vaše osobné informácie v priebehu predchádzajúceho roka na marketingové účely. Aby ste zabránili zverejneniu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu treťou stranou, neprihláste sa na také použitie, keď poskytujete osobné informácie na stránkach. Upozorňujeme, že kedykoľvek sa rozhodnete pre prijímanie budúcich správ od tretej strany, vaše informácie budú podliehať pravidlám ochrany osobných údajov tejto tretej strany. Ak sa neskôr rozhodnete, že nechcete, aby tretia strana použila vaše informácie, budete sa musieť obrátiť priamo na túto tretiu stranu, pretože nemáme kontrolu nad tým, ako tretie strany používajú informácie. Vždy by ste si mali prečítať pravidlá ochrany osobných údajov ktorejkoľvek strany, ktorá zhromažďuje vaše informácie, aby ste určili, ako bude s týmito informáciami zaobchádzať.

Obyvatelia Kalifornie, ktorí používajú túto stránku na osobné, rodinné alebo domáce účely, môžu požiadať o ďalšie informácie o našom súlade s týmto zákonom e-mailom.  [chránené e-mailom] Do predmetu svojho e-mailu by ste mali uviesť vyhlásenie „Vaše práva na ochranu súkromia v Kalifornii“. Vezmite prosím na vedomie, že sme povinní odpovedať každý rok iba na jednu požiadavku na zákazníka a nie sme povinní odpovedať na žiadosti podané inak ako prostredníctvom tejto e-mailovej adresy.

Váš súhlas s touto politikou

Používaním našej webovej stránky vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním a používaním informácií spoločnosťou eTN, ako je uvedené v týchto zásadách. Ďalej upozorňujeme, že vaše používanie webových stránok sa riadi zmluvnými podmienkami eTN. Ak nesúhlasíte s podmienkami Pravidiel ochrany osobných údajov alebo Podmienkami, nepoužívajte prosím webovú stránku, produkty a / alebo služby.

Akékoľvek otázky týkajúce sa zásad ochrany osobných údajov eTN pošlite na adresu [chránené e-mailom]

Ďalšie informácie

Doplnok: Smush

Poznámka: Aplikácia Smush neinteraguje s koncovými používateľmi na vašom webe. Jedinou možnosťou vstupu, ktorú Smush má, je predplatné bulletinu iba pre správcov stránok. Ak chcete o tom upovedomiť svojich používateľov vo svojich pravidlách ochrany osobných údajov, môžete použiť nasledujúce informácie.

Smush odosiela obrázky na servery WPMU DEV a optimalizuje ich tak na použitie na webe. Zahŕňa to prenos údajov EXIF. Údaje EXIF ​​budú buď odstránené, alebo vrátené tak, ako sú. Nie je uložený na serveroch WPMU DEV.

Spoločnosť Smush používa na zasielanie informačných e-mailov správcovi stránok e-mailovú službu tretej strany (Drip). E-mailová adresa správcu sa odošle spoločnosti Drip a služba nastaví súbor cookie. Drip zhromažďuje iba informácie o správcovi.